Konfiguracja Web Key Directory

Uzyskanie klucza PGP jest łatwe, ale podzielenie się nim z innymi może być kłopotliwe. Dlaczego używać Web Key Directory Udostępnianie swojego publicznego klucza jest ważne dla zabezpieczenia komunikacji, ponieważ pozwala innym na szyfrowanie wiadomości, które tylko Ty z odpowiadającym prywatnym kluczem możesz odszyfrować i zweryfikować, że wiadomości pochodzą od Ciebie. Jest to szczególnie ważne dla poczty e-mail, która domyślnie nie jest szyfrowana i może być przechwycona i odczytana przez podmiot obsługujący e-mail....

marca 17, 2024 · 5 min · Jonatan